Restauratie klokken

NicolaaskerkSinds november mag de kleine klok in Wesepe niet meer geluid worden, alleen nog de grote klok. Maar binnenkort ook die niet meer want de beide klokken zijn er slecht aan toe.

In de Tweede Wereldoorlog zijn ze door de Duitsers gevorderd en afgevoerd.

Tijdens de terugkeer na de oorlog zijn de toen bestaande scheuren gebrekkig gelast. En nu is er weer sprake van ernstige scheurvorming. Verder moet er het nodige gebeuren aan de luidassen, de klokbevestiging, de luidbomen, de kroonarmen en de klepels. Herstel is broodnodig!

De kerkrentmeesters hebben hierover al uitgebreid overlegd, vooral met klokkenspecialist Jan Kuipers en met Gert Tutert van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen, die de uitvoering coördineert.

De werkzaamheden zijn als volgt gepland:

Eind februari vinden er resonantiemetingen plaats om de eigen frequentie van de toren en de klokken te bepalen. Vervolgens worden een paar weken voor Pasen de klokken via de galmgaten in de toren met een kraan gedemonteerd en getransporteerd naar het klokkenbedrijf Daelmans in Helmond. Tijdens het verblijf aldaar gaan ze tussendoor nog naar een gespecialiseerd bedrijf voor laswerkzaamheden.

In de tussentijd wordt er door aannemersbedrijf De Vries uit Hummelo het noodzakelijke werk rond te ophanging van de klokken in de toren uitgevoerd. Volgens de planning (als alles meezit) zullen we nog voor Pinksteren de klok in Wesepe weer kunnen horen luiden!

Scroll to Top