Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) In Olst-Wijhe

VOA-Olst-WijheSinds januari 2015 is het grootste deel van de zorgtaken overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Dit vraagt de nodige aanpassingen van alle betrokkenen.

Door alle veranderingen zien ouderen soms door de bomen het bos niet meer. Ze weten dan vaak bij een hulpvraag niet meer waarvoor ze bij wie moeten aankloppen. Mede daarom hebben de gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Olst-Wijhe hebben het afgelopen jaar een aantal VOA’s opgeleid. Zo zijn de ouderenbonden er niet alleen voor voorlichting, ontmoeting en gezelligheid, maar hebben ze ook de deskundigheid in huis om de individuele oudere te helpen en te coachen.Vanaf mei 2015 zullen deze goed opgeleide vrijwilligers zich inzetten.

VOA’s komen op voor de belangen van alle ouderen in onze gemeente, wel of geen lid van een ouderenbond. De geboden hulp is gratis. De opdracht van de VOA is ouderen die daarom vragen te coachen, waardoor deze de stuurkracht in hun leven kunnen behouden of herwinnen. Wat kan en mag er wel en wat niet verwacht worden van de VOA’s?

Wat u niet van een VOA mag verwachten?  VOA’s zijn geen:

 • Gezelschapsdames/heren;
 • Boodschappenhalers;
 • Klusjesmannen/vrouwen;
 • Tuinverzorgers;
 • Administratie verzorgers;
 • Mantelzorgers;
 • Taxichauffeurs

Maar… zij kunnen wel helpen zoeken naar dit soort mensen. Wat u wel van een VOA mag verwachten:

VOA’s komen op aanvraag met betrokkenen praten over problemen of vragen. De oudere zelf, maar ook kinderen, familieleden, mantelzorgers enz. kunnen een dergelijk gesprek aanvragen. Dit gesprek vindt plaats bij de oudere thuis. Soms zijn meerdere gesprekken nodig;

 • VOA’s zijn ‘in dienst’ van de ouderenbonden, niet van de gemeente, en daardoor onafhankelijk;
 • VOA’s zijn zelf ook 50-plussers, kunnen zich daardoor inleven in de problemen van ouderen;
 • VOA’s beslissen niet over zaken die geld kosten of betaald worden via de WMO, AWBZ of een andere regeling. Wel zijn zij op de hoogte van allerlei regels en wetgeving op dit gebied, en kunnen zij de oudere doorverwijzen naar de instantie die voor deze aanvraag om hulp moet worden benaderd. Ook kunnen zij met de hulpvrager bespreken welke argumenten deze het best bij zo’n aanvraag kan gebruiken;
 • VOA’s kunnen aanzitten bij een zogenaamd keukentafelgesprek als de oudere dat wenst, als deze het moeilijk vindt om een hulpvraag duidelijk te maken aan een gemeenteambtenaar;
 • VOA’s hebben een gedegen opleiding achter de rug en zijn vertrouwd met zaken die het welzijn van de oudere kunnen bedreigen;
 • VOA’s hebben een geheimhoudingsplicht. Wat hen ook ter ore komt, het zal niet naar buiten komen.

Hoe u in contact kunt komen met een VOA wordt leest u binnenkort in de informatiebladen van de ouderenbonden, in de Huis aan huis Reklamix, op www.wesepe.nl of in de folders die beschikbaar zijn bij huisarts, het Wapen van Wesepe en de Nicolaaskerk.
VOA-Olst-Wijhe-logos

Scroll to Top