Nieuwsbrief en oproep SallandGlas

SallandGlas-logoMet nog een paar dagen te gaan tot 1 maart in deze Nieuwsbrief enkele wetenswaardigheden en …. een oproep. Te beginnen met de wetenswaardigheden: Onlangs konden we Jan en Willemien Nijland uit Okkenbroek verwelkomen als 750-ste deelnemer en inmiddels is de teller de 1000 royaal gepasseerd.

De stijgende lijn is stevig ingezet.
Het is de oplettende site bezoeker ongetwijfeld opgevallen dat het streefaantal naar beneden is bijgesteld (van 4020 naar 3750). Deze aanpassing is het resultaat van het opschonen van ons bestand. Wellicht volgt de komende dagen nog een lichte aanpassing. Zie vraag en antwoord op de site.

Afgelopen week is een overeenkomst gesloten met Stichting IJssellandschap over de aansluiting van hun 70 huur- en pachtwoningen: 70% van de bewoners heeft positief gereageerd op het aanbod van IJssellandschap. Ook met SallandWonen zijn we in overleg over de aansluiting van 35 huurwoningen. LTO-Salland heeft afgelopen week in de media haar steun uitgesproken voor SallandGlas. Hetzelfde deed onder andere de Kring Raalter Werkgevers.

De Stentor liet deze week van zich horen door te stellen dat gemeenten aan SallandGlas zouden ‘verdienen’. Hiermee legde De Stentor de vinger op een item waar we als bestuur op dit moment mee in overleg zijn: de wijze waarop de gemeente wil bijdragen aan de financiering en de kosten/rente. Dit overleg is nog volop gaande. We verwachten daar in maart meer duidelijkheid over te krijgen. En uiteraard houden we u daarvan op de hoogte.

Afgelopen zaterdag hebben we als SallandGlas meegedaan aan de grote Sallandse Carnavalsoptocht. Een geweldig leuk succes, met een grote spin-off, die mede mogelijk is gemaakt door de medewerking van een aantal bedrijven, waaronder Grozo-graszoden, Arjan Vreeswijk Grondwerken en camping Heino. Veel dank!

We hebben aangegeven dat de deelnamebedragen maximumbedragen zijn, waarbij meevallers teruggaan naar de deelnemers. Op verzoek van de vrijwilligers/ambassadeurs hebben we in beeld gebracht wat de effecten van enkele variabelen zijn. Uiteraard willen we u deze niet onthouden. Citaat uit de factsheet voor ambassadeurs:
Variabele 1, als de deelname hoger wordt: 10% hogere deelname is 3 jaar kortere looptijd of 350 à 400 euro restitutie van de afkoop.
Variabele 2,  rentepercentage over de lening: 1% lagere rente over het totaal is 2 jaar kortere looptijd of € 250 lagere afkoop.
Variabele 3,  lagere kosten aanleg/aanbesteding: 10% minder kosten is vier jaar kortere looptijd of € 500 lagere afkoop.

Let op: naast deze meevallers kunnen er tegenvallers zijn. Die moeten uiteraard eerst verrekend worden alvorens tot aanpassing overgegaan kan worden.”

Oproep

Op dit moment (vrijdag 20/2) hebben circa 1100 personen zich ingeschreven voor deelname. Een prachtig aantal dat keihard aantoont dat de behoefte aan snelinternet gewoon groot is!! Maar het is niet genoeg. We zullen met zijn allen écht nog een klapper moeten maken en daar hebben we nog een volle week voor! Vandaar onze oproep: Ga de komende week op bezoek bij uw buren en vraag of ze zich al hebben ingeschreven! Zo niet, wijs hen op het belang van glasvezel/internet en op het feit dat deze kans niet wéér voorbij komt. Wijs hen ook op de garantie die SallandGlas geeft dat de kosten omlaag gaan zodra dat kan. En dat de kosten lager worden naarmate méér mensen meedoen! Als iedereen de komende week slechts twee (!) buren weet te motiveren om in te schrijven .., dan gaat het laatste stukje óók lukken!!!
Wij stropen de mouwen op en rekenen op u. Veur de droad d’r met!

Tot slot:

De inschrijftermijn sluit op 1 maart. Op 2 en 3 maart zullen we de laatste inschrijvingen verwerken en kunnen we de balans opmaken. Uiteraard zullen we u daarover dan zo snel mogelijk (we verwachten rond 4 of 5 maart) informeren.

Bestuur SallandGlas.

Scroll to Top