Mediawijsheid op de A. Bosschool

MediawijsheidGroep 7/8 heeft begin december meegedaan met ‘de week van mediawijsheid’. Met behulp van het project ‘Media Masters 2014’ leerden de kinderen veel over sociale media. Kinderen van nu groeien op met internet, tablets en smartphones.

De mediasamenleving biedt veel kansen en leidt tegelijkertijd ook tot vragen over de rechten, plichten en mogelijkheden van kinderen in de omgang met media. Het gebruik van media door en voor kinderen blijft stijgen en kinderen gaan steeds jonger, vaker en langer online. De meeste kinderen beschouwen directe toegang tot internet als vanzelfsprekend.

Op school is gesproken over hoe je sociale media als Facebook, Twitter, Instagram, Snapshot, WhatsApp, YouTube goed kunt gebruiken. We hebben het ook gehad over de gevaren die het gebruik van sociale media met zich meebrengt. Alles wat je plaatst/deelt kun je bijvoorbeeld zelf wel weghalen, maar blijft dan voor altijd ergens ‘zweven’ op het internet. Bovendien hoeft iets wat jij als leuk/ grappig ervaart, niet door iedereen zo ervaren te worden. Zeker niet als je een andere persoon als ‘lijdend voorwerp’ gebruikt.

In groep 7-8 zijn gezamenlijk regels bedacht over wat de leerlingen wel op sociale media willen plaatsen en wat ze niet willen plaatsen. Middels een interactief spel hebben de kinderen geleerd welke prachtige mogelijkheden de sociale media bieden, maar ook hoe om te gaan met de verantwoordelijkheden die al deze mogelijkheden met zich mee brengen.

Scroll to Top