Inzameling oud papier in 2015

oud-papierDe inzameling van oud papier in het nieuwe jaar vindt telkens weer op zaterdag plaats tussen 09.00 uur en 12.00 uur.  U kunt het papier kwijt op op het erf van de familie Niemeijer, tenzij anders aangegeven. Op de volgende zaterdagen kunt u het papier kwijt:

31 januari, 28 februari, 28 maart (containers bij de fam. A. Grotentraast), 25 april (grote papieractie), 30 mei, 27 juni, 25 juli, 29 augustus, 26 september, 31 oktober (grote papieractie), 28 november en 19 december.

Bij de grote papieracties wordt het papier binnen de bebouwde kom van Wesepe huis aan huis ingezameld en staat er, naast de twee containers bij Niemeijer een extra container bij Jansen Carrosseriebouw aan de Eikenweg.

Scroll to Top