Overijssels Noaberschapsfonds van start

NoaberschapsfondsPer 1 januari 2015 wordt er een nieuwe subsidieregeling van kracht: het Overijssels Noaberschapsfonds. De subsidies hieruit zijn speciaal bestemd voor maatschappelijke initiatieven. De subsidieverlening wordt uitgevoerd door het Oranje Fonds.

Verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman: ‘Er gaat één miljoen euro naar het gloednieuwe Overijssels Noaberschapsfonds. Het Oranjefonds verdubbelt het bedrag en zorgt voor de afhandeling van de aanvragen. Op deze manier kunnen de komende tien jaren minstens 200 maatschappelijke initiatieven in Overijssel worden geholpen.’

Meer informatie:

Het is de ‘nalatenschap’ van drie scheidende Provinciale Statenleden: een sociaal fonds dat opereert onder de naam Noaberschapsfonds, speciaal voor maatschappelijke initiatieven in Overijssel. Yvonne Nijhof (CDA), Wim Dalhuisen (PvdA) en Marjan van der Bent (ChristenUnie) zijn blij dat ze de handen in Provinciale Staten op elkaar kregen voor dit initiatief, dat meer sociale kwaliteit moet opleveren in de Overijsselse samenleving.

Verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman presenteerde het plan. Er gaat één miljoen euro naar het gloednieuwe Overijssels Noaberschapsfonds. Dat geld komt uit ‘De Kracht van Overijssel’. Het Oranjefonds verdubbelt het bedrag en zorgt voor de afhandeling van de aanvragen. Op deze manier kunnen de komende tien jaren minstens 200 maatschappelijke initiatieven in Overijssel worden geholpen.

Steuntje in de rug
Nijhof, Dalhuisen en Van der Bent leverden in de achterliggende jaren hun eigen slag voor het behoud van het sociale gezicht van de provincie Overijssel. Sinds de commissie Lodders (2008) is sociaal beleid geen kerntaak meer van provincies. Provincies moeten alleen nog de regie voeren over ruimte, economie en cultuur. Sociaal beleid hoort thuis bij de gemeenten. Bij de discussie over de uitkomsten van Lodders werd via het amendement Dalhuisen “Sociaal Flankerend Beleid” als onderdeel van alle kerntaken opgenomen.

Vervolgens stelde de provincie Overijssel in het coalitieakkoord (2011-2015) vast dat de samenleving niet alleen wordt uitgenodigd aan de slag te gaan met het ontwikkelen de regionale economie en ruimtelijke kwaliteit, maar ook met sociale kwaliteit en het leefklimaat in de provincie. Yvonne Nijhof kwam daarna met de motie voor een regeling voor initiatieven van onderop, die breed werd gedragen in de Staten. De regeling werd een groot succes. Ruim 400 burgerinitiatieven kregen met de regeling nét dat duwtje in de rug om van de grond te kunnen komen.

Sociaal gezicht
Om dit beleid ook voor de komende jaren veilig te stellen krijgt het Overijssels Noaberschapsfonds vorm en inhoud. “Een goeie zaak” vindt Yvonne Nijhof. “Op deze manier blijven we de komende tien jaar toch bijdragen aan initiatieven van onderop. Door de uitvoering te beleggen bij het Oranjefonds – dat het bedrag verdubbelt- is er sprake van een win-win situatie.”
“Zo laat de provincie haar sociale gezicht zien”, vult Marjan van der Bent aan. “Politiek met een hart hoort ook het sociale domein te omarmen. Daar hebben wij ons hard voor gemaakt”

“Een memorabel moment” aldus gedeputeerde Boerman. “Bijzonder, dat dit laatste voorstel van deze statenperiode in het kader van het Sociaal Flankerend Beleid vrijwel unaniem door de Staten is aangenomen. Het is best een zoektocht geweest, maar ik ben blij dat we de kleine sociale initiatieven van onderop de komende tien jaar kunnen blijven waarderen via het Overijssels Noaberschapsfonds. Daarmee hebben we niet alleen het economisch en ruimtelijk beleid verankerd, maar ook de sociale kwaliteit. Dat is onze nieuwe rol als overheid in een veranderende wereld: agenderen en regisseren en de samenleving faciliteren om zelf initiatieven te ontwikkelen. Overijssel blijft een sociale provincie!”

Het Overijssels Noaberschapsfonds start per 1-1-2015. Organisaties die een beroep willen doen op het Noaberschapsfonds Overijssel, kunnen dit doen via de reguliere procedures van het Oranje Fonds, te vinden via www.oranjefonds.nl

Scroll to Top