B en W Raalte steunen aanleg glasvezel in buitengebied

SallandGlas-adv-Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte willen de gemeenteraad vragen ondersteuning te verlenen aan het initiatief van SallandGlas voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. SallandGlas wil in 2015 het buitengebied van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte voorzien van glasvezel.

Om dit voor elkaar te krijgen, is SallandGlas qua financiering van de aanleg en voor de opbouw van het netwerk aangewezen op de steun van de drie gemeenten. Burgemeester en wethouders van Raalte staan achter dit initiatief en vragen de raad die intentie ook uit te spreken. De gemeente wordt gevraagd financieel te ondersteunen door een garantstelling of een lening. Onder bepaalde voorwaarden, waaraan nu overigens nog niet is voldaan, willen burgemeester en wethouders daaraan meewerken. “De belangrijkste reden hiervoor is dat het hebben van een glasvezelaansluiting van groot maatschappelijk belang is. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen op het gebied van domotica (huisautomatisering), zorg, welzijn, werken etc”, aldus de gemeente.

Op dit moment is SallandGlas in overleg met provincie Overijssel en de drie gemeenten om de financieringsmogelijkheden voor SallandGlas helder te krijgen. Provincie Overijssel verstrekt per aansluiting een subsidie en een lening. De ambitie van de provincie is een provinciedekkend, open en toekomstvast snelle breedband infrastructuur. De provincie wil investeringen uitlokken en versnellen in die gebieden waar marktpartijen niet zelfstandig tot aanleg van breedbandnetwerken overgaan, te weten het buitengebied en bedrijventerreinen. Na een inventarisatie is inmiddels gebleken dat marktpartijen (financieel) niet bereid zijn om hier invulling aan te geven binnen Salland. SallandGlas heeft het initiatief op zich genomen om Glasvezel te gaan aanleggen in het buitengebied.

SallandGlas is gestart met een inwonersinventarisatie. Een van de voorwaarden is dat minimaal 60 procent van het potentieel aantal aansluitingen zich ingeschreven moet hebben bij SallandGlas. Als de gemeenteraad van Raalte dit voorstel accordeert, gaat SallandGlas samen met de gemeente, de gemeenten Olst-Wijhe en Deventer (indien zij ook dit initiatief ondersteunen) en provincie Overijssel het businessplan en de financieringsconstructie verder uitwerken. Uiteindelijk zal dit plan aan een aantal criteria moeten voldoen om op steun van de gemeente te kunnen rekenen

 

(bron: de Stentor, het gehele artikel is te lezen op www.deStentor.nl)
Scroll to Top