Vrijwilligers Bedankdag

kerkEens in de zoveel jaar wil de Protestantse Gemeente Wesepe haar vrijwilligers bedanken voor al het werk dat in en om de Nicolaaskerk wordt verzet. En dat is veel, heel veel werk: bloemschikken, schoonmaken, vegen, kerkbladen bezorgen, zingen in de cantorij, ambtsdrager zijn, bezoekwerk , et cetera.

Voor al dat werk mag best wel eens dankjewel gezegd worden. Dat gebeurt op zondagmorgen 16 november om 11 uur. De kerkdienst wordt begeleid door de plaatselijke Harmonie. Na afloop wordt aan alle vrijwilligers een broodmaaltijd aangeboden in het Wapen van Wesepe, en tijdens de koffie vertellen onze 4 jeugddiakenen over hun reis naar Oeganda.

Scroll to Top