Uitnodiging jaarvergadering PBW en kernenbezoek

plaatselijkbelangwesepeHet bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe nodigt u van harte uit voor voor de algemene jaarvergadering welke zal worden gehouden op woensdag 12 november a.s. in het Wapen van Wesepe. De vergadering begint om 20.00 uur.

Aansluitend aan de jaarvergadering wordt een presentatie verzorgt over het aan te leggen glasvezelnetwerk in het buitengebied en houdt het college van B en W haar jaarlijkse kernenbezoek.

De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:

20.00 uur     Jaarvergadering Plaatselijk Belang

  1. Opening
  2. Notulen van de vergadering d.d. 13 november 2013 (de notulen staan in de dorpskrant van november en op de website van Plaatselijk Belang Wesepe)
  3. Mededelingen
  4. Jaarverslag 2013-2014 (het jaarverslag staat in de dorpskrant van november en op de website van Plaatselijk Belang Wesepe)
  5. Financieel verslag
  6. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie
  7. Aftredend: Marco Revenberg en Henk Willink (beiden herkiesbaar), Gerrit Dieperink (niet herkiesbaar). Het bestuur draagt Anton Grotentraast voor om in de vacature te voorzien. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden gemeld bij de voorzitter (Gerrit Dieperink)
  8. Rondvraag

20.20 uur     Evaluatie DOP – stand van zaken

20.30 uur     Brandpreventie

20.35 uur     Aanleg glasvezel (Raalterweg en buitengebied)

21.00 uur     Pauze

21.10 uur     Kernenbezoek van het College van B&W van Olst-Wijhe

Het College zal ingaan op actuele ontwikkelingen en plannen. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de nieuwe taken die vanaf 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente moeten worden uitgevoerd (o.a. AWBZ, jeugdzorg, dagbesteding). Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

22.10 uur     Afscheid voorzitter Gerrit Dieperink

22.15 uur     Afsluiting

G.J. Dieperink, voorzitter  en R. Vukkink, secretaris.

Scroll to Top