Tennisnieuws

Op vrijdagavond 3 oktober jl. hebben we in Wesepe alweer het allerlaatste buitentoernooi gespeeld nl. het jaarlijks terugkerende afsluitingstoernooi. De weergoden waren ons weer goed gezind…  we hebben op een mooie zwoele herfstavond kunnen tennissen.

Hiermee komt alweer een einde aan de actieve buitentoernooien en kijken we terug op een gezellig buitenseizoen. De eerste datum voor volgend jaar staat echter alweer vast.

Op vrijdagavond 23 januari 2015 staat het jaarlijkse indoortoernooi in Ramele Raalte gepland. Houd deze datum alvast vrij in je agenda. Verdere info omtrent dit toernooi volgt via de dorpskrant en website.  Je kunt je evt. al aanmelden via de mail bij ans.smit@live.nl of tel: 531093.

Aanmelden voorjaars KNLTB-districtscompetitie  2015

Het komende voorjaar zal Wesepe weer mee gaan doen met de KNLTB – districtscompetitie. Indien er nog belangstellenden zijn om dit team te versterken dan kunnen zij zich nog aanmelden bij Ingrid Bontius via de mail ingridbontius@gmail.com.

Banen winterklaar?

Er kan nog steeds in de herfst volop door getennist worden. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal gekeken worden wanneer de banen winterklaar gemaakt gaan worden en de tennisbaan gesloten wordt. Op het moment dat  de banen niet meer toegankelijk zijn zal dit via de dorpskrant of per e-mail gecommuniceerd worden.

Namens de technische commissie,
Greta, Joke, Ingrid, Martin en Ans

Scroll to Top