Maak van uw straat een kinderstraat

kinderstraatWat is er nou leuker dan buitenspelen? Bijna ieder kind speelt graag buiten maar dat is niet altijd mogelijk door bijvoorbeeld hard rijdend verkeer of door gebrek aan ruimte.

Daarom geeft de gemeente in samenwerking met de Sportstimulering Olst-Wijhe (SOW), Sportservice Overijssel en de provincie Overijssel inwoners de kans om van hun straat een Kinderstraat te maken. Een straat die voor een paar uur verkeersvrij is zodat kinderen onbezorgd op straat kunnen spelen.

Kinderstraat bevordert niet alleen het spelen maar ook het contact tussen bewoners van de straat. Bewoners zijn vrij om tijdens de Kinderstraatdagen activiteiten te organiseren maar de straat kan ook worden afgezet zodat de kinderen veilig kunnen spelen.

Waarin ondersteunt gemeente Olst-Wijhe?

  • Aanleveren van een kinderstraatbord dat het hele jaar onder het reguliere straatnaambord hangt;
  • Hulp en ondersteuning vanuit Sportstimulering Olst-Wijhe;
  • Eventueel beschikbaar stellen van sport- en spelmaterialen;
  • Beschikbaar stellen van een spandoek en hesjesb;
  • Eenmalig 100,- euro om te besteden aan de activiteiten voor uw straat.

Voor wie?
Kinderstraat is een initiatief voor alle bewoners in de gemeente Olst-Wijhe.

Hoe regel ik een kinderstraat?
U vraagt een Kinderstraat aan via het digitaal aanmeldformulier. Het team SOW neemt dan contact met u op. Daarna kunnen de bewoners op de afgestemde datums de straat afzetten voor Kinderstraat volgens de Spelregels kinderstraat

Partners
Gemeente Olst-Wijhe, Sportservice Overijssel, Provincie Overijssel

Scroll to Top