VoorzieningenHart Wesepe

Dat het hart een belangrijk orgaan in ons lichaam is weten we allemaal. Daarom zijn we er ook zo zuinig op. Hetzelfde geldt voor het hart in een stad of een dorp. Een centrale plaats waar activiteiten plaatsvinden, een plek waar reuring is en waar inwoners trots op zijn.

Dat er wat moet gebeuren in Wesepe voor de toekomst, staat buiten kijf. We willen allen graag dat de kerk, het Wapen van Wesepe, de sportvelden, de sportzaal, de school, de kinderopvang etc blijven bestaan. Om aan de wensen en eisen  te kunnen blijven voldoen op het gebied van onderwijs en cultuur zal er echter flink vernieuwd moeten worden. Daarom is het samenwerkingsverband voorzieningenhart gelanceerd.

Kunnen we samen een kloppend dorpshart realiseren? Een multifunctionele accommodatie of zone (MFA / MFZ) waar meerdere voorzieningen zijn die van elkaars faciliteiten en diensten gebruik maken? Denk en beslis nu mee over de toekomst van Wesepe! Niets doen is GEEN optie. Uw mening telt!

  • Voorzieningenhart Wesepe is een samenwerkingsverband tussen: Stichting De Mare, Protestantse Gemeente Wesepe, Sportclub Wesepe, Stichting Zalencentrum, KOOS, Gemeente Olst/Wijhe en Plaatselijk Belang Wesepe.


Volgende bijeenkomst
1 november 2018
Inloop 19:30 Start 19:45
Wapen van Wesepe
Iedereen is welkom

Vastgoed

De werkgroep Vastgoed heeft een aantal locaties bekeken die mogelijk geschikt zijn. Daarvan zijn de voor en nadelen op een rijtje gezet.

Organisatie

De werkgroep Organisatie houdt zich bezig met het bestuderen van de structuur die het beste bij een voorzieningenhart in Wesepe past. Daarvoor wordt ook gekeken naar dorpen om ons heen die al een multifunctionele accommodatie hebben.

Exploitatie

De werkgroep Exploitatie bekijkt de mogelijkheden en kansen om van elkaars diensten gebruik te maken, wat het allemaal gaat kosten en kan opbrengen.

Communicatie

De werkgroep Communicatie zorgt dat iedereen in het dorp zo goed mogelijk geïnformeerd wordt en dat de betrokkenheid van de inwoners groot blijft.

Overblijfkrachten gezocht

Voor de tussenschoolse opvang  is de A Bosschool op zoek naar overblijfkrachten (ouder, grootouder, buur, kennis….), die het gezellige team wil komen versterken. Ze zoeken meerdere

Lees verder »

Informatieavond Voorzieningenhart

Laat u mening horen tijdens de informatieavond Voorzieningenhart De Stuurgroep Voorzieningenhart luistert graag naar de mening van de inwoner van Wesepe. Er is hard gewerkt

Lees verder »