Woensdag 8 augustus hele dag fietsen

Hele dag fietsen! Woensdag 8 augustus gaan we weer een hele dag fietsen. We gaan deze keer vanuit Ommen fietsen. Opgave bij Betty Smeenk, tel. 531247 of Frieda Lebbink, tel. 547584.