Ledenvergadering begrafenisvereniging

Begrafenisvereniging “Wesepe” Ledenvergadering op woensdag 18 april om 20:00 uur in “De Beukenoot” Ds. E. Kreikenlaan 3 te Wesepe.

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen
  4. Financieel verslag + toekomstvisie
  5. Mededelingen van de Kerkenraad over de begraafplaats
  6. Samenwerking met Henrie Hutten
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Het Bestuur

Secretaris H. Middeldorp Bonekampweg 4 8124 PX  Wesepe